Description

en person, der lever uden en partner, og som har ansvaret for den daglige omsorg for et eller flere børn, som vedkommende har forsørgerpligt over for

Additional notes and information

I Europa er langt størstedelen af enlige forældre enlige mødre.