Description

osoba żyjąca bez partnera i obarczona obowiązkiem codziennej opieki nad zależnym dzieckiem lub dziećmi

Additional notes and information

W Europie znaczną większość samotnych rodziców stanowią samotne matki.