Description

Samostalni roditelji drugačije se nazivaju i samohrani roditelji. Samohranim roditeljem se smatra onaj ko živi bez partnera, i ko snosi dnevne odgovornosti brige o „izdržavanom” djetetu.

Additional notes and information

U Evropi veliku većinu samohranih roditelja čine majke.