Description

некој што живее без партнер и што има секојдневни обврски околу грижата за зависно дете или деца

Additional notes and information

Во Европа, широкото мнозинство сами родители се сами мајки.