Description

Някой, който живее без партньор, и който има ежедневни отговорности за полагане на грижи за зависимо дете или деца.

Additional notes and information

В Европа по-голямата част от самотните родители са самотни майки.