Description

Полагане на грижи и издръжка на зависими членове на семейството - деца и други близки, които се нуждаят от помощ.

Additional notes and information

Жените продължават да поемат непропорционален дял от тежестта, що се отнася до отглеждането на децата и грижите за други зависими членове на семейството. Този факт оказва въздействие върху тяхната заетост, от заемане на ръководни роли до пенсионирането им. Ограничава също и включването им, участието им или развитието им в широк кръг публични, политически или културни сфери.