Description

kura u appoġġ lit-tfal dipendenti u lill-membri oħra tal-familja immedjata li għandhom bżonn l-għajnuna

Additional notes and information

In-nisa għadhom qegħdin jerfgħu sehem sproporzjonat tal-piż f'dak li għandu x'jaqsam mat-trobbija tal-ulied u fil-kura ta' persuni dipendenti oħrajn. Dan il-fatt iħalli impatt fuq l-impjieg tagħhom, mit-teħid ta' rwoli ta' tmexxija sal-irtirar. Huwa jirrestrinġi wkoll id-dħul, il-parteċipazzjoni jew l-avvanz tagħhom f'firxa wiesgħa ta' oqsma pubbliċi, politiċi jew kulturali.