Description

ülalpeetavate laste ja teiste abivajavate pereliikmete eest hoolitsemine ja nende toetamine

Additional notes and information

Naiste kanda on endiselt ebaproportsionaalselt palju laste ja teiste ülalpeetavate eest hoolitsemisega seotud ülesannetest. See mõjutab nende tööhõivet alates juhirolli võtmisest kuni vanaduspensionini. Samuti piirab see nende võimalusi siseneda, osaleda või edeneda avaliku elu, poliitika ja kultuurivaldkonnas.