Description

poskytování péče a podpory nezaopatřeným dětem a jiným nejbližším příbuzným, kteří potřebují pomoc

Additional notes and information

Na ženách doposud spočívá nepřiměřeně velký díl břemene spojeného s výchovou dětí a péčí o ostatní nezaopatřené členy rodiny. Tato skutečnost má dopad na pracovní uplatnění žen, počínaje možností nastoupit na vedoucí pozici a konče důchodovým zabezpečením. Omezuje také jejich možnosti zapojit se do různých oblastí veřejného, politického či kulturního života, podílet se na nich a prosazovat se v nich.