Description

vård av, och stöd till, barn i beroendeställning och andra av de närmaste familjemedlemmarna som behöver hjälp

Additional notes and information

Kvinnor fortsätter att bära en oproportionerlig del av åtagandena när det gäller att uppfostra barn och ta hand om andra i beroendeställning. Detta påverkar deras yrkesarbete, från att ta på sig ledarskapsroller fram till pension. Det begränsar även deras möjlighet att få tillträde till, delta i eller att utvecklas inom en rad offentliga, politiska eller kulturella områden.