Description

Породичне обавезе обухватају бригу и подршку за издржавану децу и остале чланове уже породице којима је потребна помоћ.

Additional notes and information

Жене и даље сносе несразмерни део терета када је у питању одгајање деце и брига о другим издржаваним члановима домаћинства. Ова чињеница утиче на њихово запошљавање, од преузимања руководећих позиција до пензионисања. Такође, ограничава њихов улазак, учествовање или напредовање у широком распону јавних, политичких или културних области.