Description

zagotavljanje skrbi in podpore za vzdrževane otroke in druge ožje družinske člane, ki potrebujejo pomoč

Additional notes and information

Ženske še naprej prevzemajo nesorazmeren delež bremena, ko gre za vzgojo otrok in skrb za druge vzdrževane člane. To dejstvo vpliva na njihovo zaposlitev, vse od prevzemanja vodilnih vlog do upokojitve. Omejuje tudi njihov vstop na najrazličnejša javna, politična ali kulturna področja in udeležbo ali napredovanje na teh področjih.