Description

opieka nad niesamodzielnymi dziećmi i innymi członkami najbliższej rodziny potrzebującymi pomocy i wspieranie ich

Additional notes and information

Kobiety nadal biorą na siebie nieproporcjonalną część ciężaru związanego z wychowywaniem dzieci i opieką nad innymi niesamodzielnymi członkami rodziny. Fakt ten wywiera wpływ na ich rozwój zawodowy, od przyjmowania ról przywódczych do przechodzenia na emeryturę. Ogranicza to także ich wkraczanie na obszary publiczne, polityczne lub kulturalne, uczestniczenie w nich lub rozwijanie się w ich ramach.