Description

Hoidon antaminen nuorille, sairaille, iäkkäille, toimintakyvyltään heikentyneille tai niille, jotka eivät pysty pitämään itsestään huolta ja jotka ovat riippuvaisia toisen henkilön antamasta hoidosta