Description

poskytování péče osobám, které jsou závislé na péči jiné osoby, tj. osobám nízkého věku, nemocným, starším osobám či osobám, jež samy nejsou schopny se o sebe plně postarat