Description

Osiguravanje njege osobama koje su suviše mlade, bolesne, stare ili smanjene sposobnosti ili mogućnosti da se staraju o sebi i koje su zavisne od njege koju pruža druga osoba.