Description

zagotavljanje nege in oskrbe za tiste, ki so mladoletni, bolni, ostareli ali manj zmožni in niso sposobni skrbeti zase ter so odvisni od nege in oskrbe, ki jo zagotavlja druga oseba