Description

poskytovanie starostlivosti o mladých ľudí, chorých, starých ľudí alebo ľudí so zníženou schopnosťou alebo ľudí zbavených schopností starať sa o seba a takých, ktorí sú závislí od starostlivosti poskytovanej inou osobou