Description

Обезбеђивање неге особама који су сувише младе, болесне, старе или смањене способности или могућности да се старају о себи и које су зависне од неге пружене од стране друге особе. Видети такође: брига о деци; брига о породици