Description

sigurim i përkujdesit për ata që janë të rinj, të sëmurë, të moshuar ose më pak të aftë, ose të privuar nga aftësitë për t'u kujdesur për veten e tyre, dhe të cilët varen nga kujdesi i ofruar nga një person tjetër