Description

Обезбјеђивање његе особама које су сувише младе, болесне, старе или смањене способности или могућности да се старају о себи и које су зависне од његе коју пружа друга особа.