Description

świadczenie opieki nad osobami młodymi, chorymi, starszymi, nie w pełni sprawnymi lub pozbawionymi zdolności do zadbania o siebie, które są zależne od opieki świadczonej przez inną osobę