Description

pružanje skrbi osobama koje su mlade, bolesne, stare ili nemoćne ili im je uskraćena mogućnost da se skrbe same o sebi te koje ovise o skrbi koju im pruža druga osoba