Description

Концепт негујуће, односно брижне мушкости (маскулинитета) је супротност хегемонијској мушкости, односно маскулинитету. Заснован је на мушкарцима који преузимају улогу неговатеља (као очеви) уместо улогу хранитеља. Видети такође: хегемонијска мушкост