Description

Обратното на господстваща мъжественост, а именно ролите на мъжете, свързани с полагане на грижи (ролята им на активни бащи), вместо ролята им на глава на семейството (осигуряващ прехраната).