Description

e kundërta e mashkulloritetit hegjemonik; bazuar në modelin e burrave që marrin role përkujdesjeje (si baballarë të përfshirë) në vend të roleve siguruese (si mbajtës të familjes).