Description

hegemoniskajai vīrišķībai pretēja situācija, kura pamatojas uz to, ka vīrietis ir aprūpētājs (kā gādīgs tēvs), nevis nodrošinātājs (apgādnieks) Gādīgā vīrišķība ir vīrišķā identitāte, kas noliedz dominēšanu un ar to saistītas iezīmes. Gādīgā vīrišķība ietver sevī gādīguma vērtības – tādas kā pozitīvās emocijas, līdzatkarība un relacionālisms. Gādīgā vīrišķība ir vīriešu iesaistīšanās un līdzdalības dzimumu līdztiesībā kritiskā forma, tā rāda noturīgu sociālo pārmaiņu potenciālu vīriešiem dzimumu/dzimšu attiecībās.

Additional notes and information

skat. arī vīrišķība