Description

moralni vidiki, ki so navadno pogojeni s spolom in značilni za razredne in etnične družbene delitve

Additional notes and information

Strukturno ne prevprašuje teh razlik, tj., ženske so videne kot tiste, ki so poklicane za odgovorne akterke skrbstvenega dela v zasebnosti in v javnosti. Iz tega je torej razviden element samožrtvovanja. Etiko skrbi bi bilo potrebno rekonceptualizirati preko socialnih in globalnih institucij, tako da bi omogočala in krepila odnose skrbi med ljudmi.