Description

perspektywy moralne, które bywają związane z płcią i które cechują podziały społeczne na tle klasowym lub etnicznym

Additional notes and information

Pod względem strukturalnym nie obejmuje tych podziałów, tj. uważa się, że kobiety są powołane do bycia podmiotami odpowiedzialnymi za domowe i publiczne prace opiekuńcze, co implikuje zatem element poświęcenia. Koncepcja etyki troski powinna zostać zmieniona przez instytucje społeczne i globalne, co umożliwiłoby powstawanie i umacnianie relacji opiekuńczych pomiędzy ludźmi.