Description

socialiniam klasių ir etninių grupių susiskaldymui būdingos įlytintos moralės perspektyvos

Additional notes and information

Vertinant struktūriškai ji nešalina šio susiskaldymo, t. y., laikoma, kad moterys privalo atlikti priežiūros darbą namuose ir viešoje sferoje. Socialinės ir globalios institucijos turėtų persvarstyti priežiūros etiką, kad ji įgalintų ir sustiprintų žmonių rūpinimosi vieni kitais santykius.