Description

moralna, obično orođena, perspektiva koju obilježavaju klasne i etničke društvene podjele

Additional notes and information

Koncept se strukturno ne bavi tim podjelama, već se žene smatra odgovornima za poslove skrbi u obitelji i društvu, zbog čega ovo potonje podrazumijeva element samožrtvovanja. Društvene i globalne institucije trebale bi preformulirati koncept etike skrbi tako da omoguće i osnaže međusobnu skrb među ljudima.