Description

morele perspectieven die doorgaans seksegebonden zijn en die kenmerkend zijn voor sociale klasse- en etnische verschillen

Additional notes and information

Deze verschillen worden niet structureel aangepakt, zodat vrouwen worden beschouwd als zijnde geroepen om de verantwoordelijke actoren te zijn in huishoudelijke en publieke zorgarbeid. Dit impliceert een element van zelfopoffering. Zorgethiek zou moeten worden gereconceptualiseerd via sociale en mondiale instellingen zodat zorgrelaties tussen mensen mogelijk worden gemaakt en worden versterkt.