Description

morāls skatpunkts, kas parasti ir dzimtiskots un raksturīgs klašu un etniskam sociālajam iedalījumam

Additional notes and information

Strukturāli tā nerisina šo iedalījuma jautājumu, proti, sievietes tiek uzskatītas par atbildīgajām personām mājsaimniecības darbā un valsts aprūpē. Valsts aprūpe tādējādi ietver uzupurēšanās elementu. Sociālajām un globālajām iestādēm būtu jāpārstrādā rūpju ētikas koncepcija, tādējādi veicinot un stiprinot rūpju pilnas attiecības starp cilvēkiem.