Description

Moraaliset näkökulmat, jotka ovat usein sukupuolittuneita ja joille on ominaista luokkaan ja etniseen ryhmään liittyvät sosiaaliset jaot

Additional notes and information

Rakenteellisesti sillä ei puututa näihin jakoihin, eli naisia pidetään yleisesti vastuullisina toimijoina kotona ja julkisella alalla tehtävässä hoivatyössä. Siihen kuuluu siten itsensä uhraamista. Hoivaetiikka olisi käsitteellistettävä uudelleen yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten instituutioiden avulla, jotta ihmisten väliset hoivasuhteet olisivat mahdollisia ja niitä voitaisiin vahvistaa.