Description

moralske perspektiver, der er tilbøjelige til at være kønsbestemte, og som er karakteristiske for sociale opdelinger, for eksempel klasse og etnicitet

Additional notes and information

Strukturelt set fokuserer den ikke på disse opdelinger, dvs. det anses for naturligt, at kvinder er ansvarlige for pleje og omsorg i hjemmet og det offentlige omsorgsarbejde. Sidstnævnte indebærer derfor et element af selvopofrelse. Omsorgsetikken bør rekonceptualiseres via de sociale og globale institutioner, så den muliggør og styrker omsorgsfulde relationer mellem mennesker.