Description

perspettivi morali li għandhom it-tendenza li jkunu skont is-sess u huma karatteristika ta’ diviżjonijiet soċjali skont il-klassi u etnika

Additional notes and information

Strutturalment, ma tindirizzax dawn id-diviżjonijiet, jiġifieri n-nisa huma meqjusa biex ikunu msejħin biex ikunu l-atturi responsabbli fix-xogħol tal-kura domestika u pubblika. Għalhekk, dan tal-aħħar jimplika element ta' awtosagrifiċċju. L-etiċi tal-kura għandhom jingħataw kunċett ġdid permezz ta' istituzzjonijiet soċjali u globali biex jippermettu u jsaħħu relazzjonijiet ta' kura bejn in-nies.