Description

Морални перспективи, които са основани предимно на пола и характеризират класовото и етническото разделение.

Additional notes and information

Структурно погледнато, терминът не разглежда тези разделения, т.е. счита се, че жените се определят като отговорните за полагането на грижи у дома или на публични грижи. Следователно предполага се елемент на саможертва от тяхна страна. Концепцията за етиката на полагането на грижи в този смисъл следва да се преразгледа посредством социалните и глобалните институции, така че грижите и отношенията между хората, свързани с тях да се укрепят.