Description

Et etik standpunkt der defineres ved at tage udgangspunkt i den livssituation og de værdier der gælder for det enkelte menneske der har brug for pleje eller omsorg.

Additional notes and information

Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det vigtigt i forbindelse med etiske beslutninger og etiske handlinger at der til stadighed drøftes, hvad der er godt, rigtigt eller forkert i al dets mangfoldighed