Description

dôležitý mechanizmus umožňujúci zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života

Additional notes and information

Prerušenie kariéry z dôvodu materstva súvisí so: zákonmi o zabezpečení zamestnania, ktoré zakazujú prepustenie zamestnankyne počas tehotenstva; materskou, rodičovskou a otcovskou dovolenkou; obdobím pružnejšieho pracovného času po návrate do zamestnania; a zabezpečením práva na opätovné zaradenie na rovnakú alebo rovnocennú pracovnú pozíciu s rovnakou mzdou.