Description

důležitý mechanismus umožňující sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Additional notes and information

Přerušení profesní dráhy z důvodu mateřství souvisí s tímto: zákony zaručující jistotu zaměstnání, které zakazují ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele během těhotenství zaměstnankyně; mateřská, rodičovská a otcovská dovolená; období s pružnější pracovní dobou po návratu do zaměstnání a zaručené právo na návrat na stejnou nebo odpovídající pracovní pozici se stejným platem.