Description

viktig mekanism för att göra det möjligt att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv

Additional notes and information

Moderskapsrelaterade avbrott i yrkeslivet är kopplade till följande: lagar om anställningstrygghet som förbjuder avsked under graviditet, mamma-, föräldra- eller pappaledighet, en period med mer flexibel arbetstid efter återvändandet till arbetet and säkerställande av rätten till återinsättning i samma jobb eller ett motsvarande med samma lön.