Description

važan mehanizam koji omogućava usklađenost posla, privatnog i obiteljskog života

Additional notes and information

Prekidi karijere zbog majčinstva povezani su sa zakonima o sigurnosti radnog mjesta koji zabranjuju otpuštanje za vrijeme trudnoće te osiguravaju rodiljni, roditeljski i očinski dopust, zatim razdoblje fleksibilnijeg radnog vremena nakon povratka na posao te osiguranje prava na povratak na isto radno mjesto ili ekvivalentan položaj s jednakom plaćom.