Description

ważny mechanizm umożliwiający pogodzenie życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego

Additional notes and information

Przerwy w karierze zawodowej związane z macierzyństwem wiążą się z prawami dotyczącymi bezpieczeństwa zatrudnienia zakazującymi zwalniania kobiet w ciąży; urlopami macierzyńskimi, urlopami rodzicielskimi i urlopami ojcowskimi; okresem bardziej elastycznego czasu pracy po powrocie z urlopu; a także zapewnieniem prawa do przywrócenia na to samo stanowisko pracy lub stanowisko równoważne z takim samym wynagrodzeniem.