Description

meicníocht thábhachtach chun gur féidir cothromaíocht a bhaint amach idir saol oibre, saol príobháideach agus saol teaghlaigh

Additional notes and information

Tá sosanna gairme a bhaineann le máithreachas ceangailte leis na nithe seo a leanas: dlíthe cinnteachta fostaíochta a thoirmeascann dífhostú le linn toirchis; saoire mháithreachais, thuismitheora agus atharthachta; tréimhse ama oibre níos solúbtha tar éis filleadh ar an obair; agus an ceart a áirithiú go n-athbhunófar iad sa phost céanna nó a chomhionann leis an bpá céanna.