Description

Важен механизъм, който дава възможност за съвместяване на професионалния, личния и семейния живот.

Additional notes and information

Прекъсванията на трудовата дейност по майчинство са свързани със следното: законите за сигурност на заетостта, които забраняват освобождаването от работа по време на бременност; отпуск по майчинство, родителски отпуск или отпуск по бащинство; период на по-гъвкаво работно време след връщане на работа; и гарантиране на правото на възстановяване на същото работно място или на еквивалентно работно място със същото заплащане.