Description

cilj v zvezi z enakostjo spolov, ki zahteva uvedbo shem družinskega in starševskega dopusta, ureditev otroškega varstva in skrbi za starejše in razvoj delovnega okolja, ki ženskam in moškim omogoča usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja

Additional notes and information

Usklajevanje družinskega/zasebnega življenja s poklicnim velja za logično posledico enakosti spolov in sredstvo za doseganje enakosti spolov, ki ni le pravna enakost, temveč enakost v vsakdanjem življenju.