Description

obiectiv din sfera egalității de gen care necesită introducerea de concedii familiale și parentale, formule de îngrijire pentru copii și bătrâni și crearea unui mediu de lucru care să faciliteze îmbinarea muncii cu familia și viața privată pentru femei și bărbați

Additional notes and information

Concilierea vieții de familie/private cu viața profesională este considerată un corolar natural al egalității de gen și un mijloc de realizare a egalității de gen nu numai în cadrul legislației ci și în viața de zi cu zi.