Description

et mål, relateret til sikring af ligestlling og som omfatter indførelse af familie- og forældreorlovsordninger, ordninger for pasning af børn og ældre samt udvikling af et arbejdsmiljø, der skaber mulighed for at kombinere arbejde, familie og privatliv for kvinder og mænd

Additional notes and information

Forening af familie- og privatliv med arbejde betragtes som en naturlig følge af ligestilling mellem kønnene og et middel til at opnå ligestilling, ikke kun i lovgivningen, men også i hverdagen.