Description

cilj koji se odnosi na ravnopravnost spolova, koji zahtijeva uvođenje obiteljskih i roditeljskih dopusta, planove za skrb o djeci i starijima te razvoj radnog okruženja koje i ženama i muškarcima olakšava usklađivanje rada s obiteljskim i privatnim životom

Additional notes and information

Usklađivanje obiteljskog i privatnog života s poslom smatra se prirodnom posljedicom rodne ravnopravnosti i načinom za postizanje rodne ravnopravnosti, ne samo u okviru prava nego i u svakodnevnom životu.