Description

dzimumu līdztiesības mērķis, kas prasa ieviest atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ un bērnu kopšanas atvaļinājumu shēmas, bērnu un vecu cilvēku aprūpes nosacījumus un tādas darba vides izveidi, kas veicina darba, ģimenes un privātās dzīves apvienošanu sievietēm un vīriešiem

Additional notes and information

Darba un ģimenes/privātās dzīves saskaņošana tiek uzskatīta par dabisku dzimumu līdztiesības elementu un līdzekli dzimumu līdztiesības īstenošanai ne tikai tiesību aktos, bet arī ikdienas dzīvē.